belka1

Polska

zapo balt art

Formularz zgłoszeniowy na Bałtowskie Bezdroża został udostępniony 20 lipca i przez niespełna dwa dni wpłynęły... 204 zgłoszenia! Choć limity załóg startujących w poszczególnych klasach przewidują przyjęcie tylko 160 załóg nie wszyscy wpłacili wpisowe i przeszli pozytywną wstępną weryfikację stanu technicznego auta, dlatego ciągle warto wysłać zgłoszenie. Rajd odbędzie się w dniach 7-9 X 2016 roku.

Czytaj więcej: 204 zgłoszone załogi w niespełna dwa dni!