belka1

Polska

art zmota 2015

Miejsce: okolice Szypliszek i Rutki Tartak
Termin: 23-24 października 2015 r.

Klasy: Przygodowa (auta fabryczne), Turystyczna (auta terenowe oprócz zmot) i Ekstremalna
Status: przeprawowa impreza amatorska (XIII edycja rajdu).

 

 

 

Wyniki:

Ekstrem  
Turystyk  
Przygoda  
Fiesta  

 

Regulamin  

 

 

 Materiał organizatora

Rozległe zastępy wojsk napoleońskich w liczbie 160 osób i 75 maszyn spotkały się w okolicach Szypliszek i Rutki Tartak. Zmaganiom towarzyszyła zmienna aura. W piątek doskwierał mżący deszcz, noc była przepiękna, gwiaździsta z lokalnym przymrozkiem a w sobotę wyszło słońce opromieniające cudowne okolice północnej Suwalszczyzny.


Zależało nam na odpowiednim świetle, aby każda z załóg, oprócz pokonywania trudności terenowych, mogła podziwiać jeden z najpiękniejszych polskich krajobrazów. W tym roku mieliśmy okazję cieszyć oko złotą polską jesienią, która szczególnie w okolicach łąk upstrzonych buczyną i brzozą dostarczyła niezapomnianej ferii barw. Trasa wiodła przez liczne wzniesienia, wąwozy, jary i łąki i była jedną z najpiękniejszych i najbardziej urozmaiconych w ciągu całego dziesięciolecia. Nie była jednak trudna terenowo, co zgodnie podkreślali uczestnicy wszystkich klas. Celowo bowiem podczas wieszania fotopunktów zdecydowaliśmy się omijać głębokie torfy, chcąc aby jak najwięcej załóg mogło podziwiać przepiękne rutczańskie krajobrazy.

 

Dzięki temu wiele ekip w każdej kategorii zdobyło komplety punktów. Jeśli jednak komuś było mało głębokiego po dach torfu obiecujemy, że na przyszłorocznej Zmocie zafundujemy kilka miejsc z cyklu dla smakoszy. Według opinii załóg startujących w klasie Ekstremalnej była to jedna z najbardziej technicznych edycji. Od naprawdę wymagających trawersów na próbie Cambronne, poprzez trickowe przepinanki na Waterloo, aż po wymagające sprytu i taktyki błotniste Merde. Na tak przygotowanej edycji aż dziewięciu załogom udało się zdobyć komplet fotopunktów (czyli 122) w ciągu wyznaczonego limitu czasu. Według załóg najbardziej wymagającymi próbami okazały się trawersy na Waterloo oraz błotne partie na próbie Merde.

 

Również dziewięciu załogom z Turystyka skompletowanie 106 fotopunktów zajęło maksymalnie 26 godzin. Ekipy zgodnie twierdziły, iż na tegorocznej trasie najbardziej wymagający okazał się trawers zatytułowany Święta Halena oraz błota na próbie Borodino.

 

W klasie Przygodowej również zanotowaliśmy… 9 kompletów punktów (99). Trudnymi próbami okazały się Merde oraz Austerlitz, obie wiodące podmokłymi partiami i obie znajdujące się w przepięknych zakątkach.


Zaniepokojonych ekologów informujemy, iż impreza odbywa się poza chronionymi obszarami Natura 2000 i jest rozlokowana w 100 proc. na prywatnych ziemiach tutejszych gospodarzy. Jesteśmy świadomymi użytkownikami terenu i ze wszech miar staramy się, aby każda edycja Zmoty była w zgodzie z ekologią.


O tym czy impreza była udana, świadczy frekwencja i zabawa na ostatnim odcinku specjalnym, jakim jest bankiet. Po raz kolejny zabrakło stołów a tańce i nocne Polaków rozmowy trwały aż do piątej nad ranem w niedzielę. Do tańców przygrywał niezawodny DJ Magister a wspólne wykonanie Knocki’n on the heavens door przez wszystkich uczestników bankietu wybrzmiało niczym manifest polskich załóg przeprawowych. Z całego serca dziękujemy uczestnikom XIII Zmoty Challenge za postawę fair play wobec siebie i terenu, dziękujemy za to, że pokonując naprawdę wymagający teren potraficie się bawić bo chyba to jest najważniejsze w naszym dorocznym spotkaniu. Następna Zmota za rok, pod hasłem Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz "Wniebowzięci czyli Knocki’n on the heavens door".

 

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim gospodarzom użyczającym swojej ziemi, włodarzom terenu czyli gminom Rutka Tartak, Wiżajny i Szypliszki, Komendzie Policji oraz Placówce Straży Granicznej im. Józefa Piłsudskiego w Rutce Tartak. Serdeczne podziękowania dla sponsorów, czyli firm Prograf SG, SKF, Mudmaster.pl, Wyprawa4x4.pl, Szekla.pl. Osobiste ukłony dla sędziów i pomocników przy układaniu trasy i rozwieszaniu prób. 

gal zmota 2015